مطالب آموزنده
 

به آدم تنبل یه کار بگو
هزار پند و اندرز گوش کن !
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همانطور که گل سرخ رو
با خارش دوست داری
دیگران رو هم با عیوب آنها ، دوست بدار
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

نخستین نشانه فساد ترک صداقت است . . .
«میشل دو مونتی»
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.
(دکتر شریعتی)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

این روزا آدما قیمت هر چیز رو می دونن
ولی ارزش هر چیز رو نمی دونن . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

سراب، تنها تشنگان را می‌دواند
سیراب که باشی حقه‌اش از جا تکانت نخواهد داد . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد . . .
(هانری دونومتر)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند
اگر همه بغیر از خودم کور بودند
من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم ، نه به مبل عالی
(بنیامین فرانکلین)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند
این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

فلسفه الاکلنک ، اثبات بزرگیِ کسی است که فرو میشیند
تا دیگری پرواز را تجربه کند . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

عاشق آنکسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می کند . . .
(دانته)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه
یعنی دو قدم ازت عقب تر هست
و تو دو قدم از اون جلوتر
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . . .
(شوپنهاور)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن زیرا بدین وسیله
دست کم حیثیت و پرستیژت دست نخورده باقی خواهد ماند !
(جرج فون)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

در میان دو کس دشمنی میفکن، که ایشان چون صلح کنند
تو در میانه شرمسار باشی . . .
(سعدی)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است
که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است . . .
(ایچک آدیزس)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

وقتی همه با من هم عقیده میشوند
تازه احساس میکنم که اشتباه کرده ام
(اسکار وایلد)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است
(ژان ژاک روسو)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

گذار جهان هر چه باشد، تو همیشه لبخند بزن تا جهان تو را خندان نماید
(کنفوسیوس)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند
نه دینشان را برای دنیاشان
(دکتر علی شریعتی)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 
وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی
ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به دست آورده ای . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

امواج زندگی را با آغوش باز پذیرا باش
حتی اگر تو را به قعر دریا ببرد
آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر
خدا ، خود بهای شکسته دلان است . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

دوستان پاک چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی
نه میسوزند و نه خاکستر می شوند . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ماها نیازی به کتاب‌های «تعبیر خواب» نداریم
یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم
یا نداشته‌های‌مان را . . . !
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت
چون اگه خودتو بگیری میندازنت . . . !

 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ساعت 19:19  توسط نورالدین رحمانی  |